آرشیو برای: "دی 1397, 11"

منشور عقاید اسلامی در شرح کامل خطبه فدکیه به قلم فاطمه پورشفیع

سند این خطبه صحیح و ثقه و از منابع شیعی و سنی روایت شده است.1-از نیمه قرن دوم هجری و از محدثان و مورخان تا قرن چهارم هجری این خطبه بیان شده است که در بعضی موارد مانند دیگر آثار .قسمتهایی و یا یاداشتهایی از آن در طول تاریخ از بین رفته است و یا بعد ها توس… بیشتر »